Artstrefa
Przychodzą do nas mali, średni i duzi

– wszyscy wychodzą bogatsi

Audyt zewnętrzny

Dla projektów w których nie jesteśmy zaangażowani w realizację inwestycji (w szczególności przygotowanie dokumentów rozliczeniowych) przeprowadzamy audyty zewnętrzne projektów. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami audyty takie mają kompleksowy charakter i prowadzone są w zespole w którym przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia biegłego rewidenta.