Artstrefa
Przychodzą do nas mali, średni i duzi

– wszyscy wychodzą bogatsi

Zarządzanie projektami

Z naszymi partnerami dzielimy się bogatym doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Świadczymy zarówno usługi o charakterze kompleksowym (zarządzanie projektem we wszystkich jego aspektach i pełnym wymiarze inwestycji/projektu) jak i doraźnym – np. zarządzanie w sytuacjach kryzysowych czy zarządzanie na wybranym odcinku (np. rozliczenia finansowe, koordynacja prac poszczególnych zespołów czy komercjalizacja wyników projektu).

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie oferujemy wsparcie już na etapie tworzenia konsorcjów. Szeroki wachlarz naszych dotychczasowych doświadczeń sprawia, że dobrze rozumiemy specyfikę i potrzeby różnych grup klientów.

Naszym atutem jest też zróżnicowany charakter projektów, którymi zarządzaliśmy. Są wśród nich zadania inwestycyjne, społeczne, naukowo-badawcze i szkoleniowe.