Artstrefa
Przychodzą do nas mali, średni i duzi

– wszyscy wychodzą bogatsi

Rozliczanie dotacji

Rozliczanie projektów to proces nierzadko równie trudny i czasochłonny jak pozyskanie dofinansowania. Poprawność realizacji projektu, właściwe przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej i sprostanie wymaganiom formalnym Instytucji Finansujących decyduje o sprawnym i skutecznym rozliczeniu projektu. Oferujemy więc naszym klientom doradztwo i pomoc w zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prowadzeniu tego procesu. Dokonujemy analizy i weryfikacji tworzonych w ramach projektu dokumentów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi wytycznymi i wymogami programu.

Prowadzimy szkolenia dla kadry odpowiedzialnej za realizację projektu u Beneficjenta w zakresie obowiązków rozliczeniowych, promocyjnych, sposobu przygotowywania i gromadzenia dokumentacji oraz procedur wnioskowania, raportowania i monitoringu realizacji inwestycji. Przygotowujemy wnioski o płatność i w ciągu całego okresu inwestycyjnego na bieżąco utrzymujemy kontakt z Instytucją Zarządzającą. Pilnujemy terminowego przygotowania i złożenia dokumentacji rozliczeniowej w postaci wniosków, harmonogramów, informacji i raportów. Prowadzimy monitoring dokumentów księgowych z punktu widzenia ich zgodności z założeniami projektu oraz Umową od dofinansowanie. Przygotowujemy opisy dokumentów księgowych i pomagamy w przygotowaniu załączników do Wniosków o płatność. Sporządzamy wnioski o wprowadzenie zmian do Umowy o dofinansowanie (aneksy) i przygotowujemy niezbędne w tym zakresie dokumenty. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne i współpracujemy z podmiotami prowadzącymi audyt zewnętrzny projektu. Zawsze jesteśmy z Naszymi Klientami w trakcie wszelkiego rodzaju kontroli.