Artstrefa
Przychodzą do nas mali, średni i duzi

– wszyscy wychodzą bogatsi

Innowacyjne projekty środowiskowe

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy występujące nie tylko na terenie naszego kraju, oferujemy innowacyjne i unikalne w skali Europy rozwiązania z zakresu ochrony i rewitalizacji wody w śródlądowych zbiornikach wodnych. Elastyczny charakter przyjętych rozwiązań umożliwia modyfikacje instalacji uwzględniające specyfikę zbiornika i dostosowujące jej parametry do charakterystyki lokalnych zanieczyszczeń. Wszędzie tam gdzie dla zdegradowanych ekosystemów wodnych nie udało się do tej pory znaleźć skutecznych rozwiązań, mogą być nimi oferowane przez nas instalacje oparte o technologie jonitowe. Zastosowanie nowatorskiej metody pozwala między innymi na zmniejszenie stężenia fosforu, azotu i metali ciężkich w wodach zbiorników. Proces filtracji zachodzi w trybie, ciągłym bez jakiejkolwiek szkodliwości dla ekosystemu i bez zakłóceń dla okresów lęgowych. Technologia urządzeń oparta jest o wymianę jonową, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości oczyszczonej wody. Możliwość zastosowania rozwiązań modułowych praktycznie nie stawia ograniczeń wydajności. Działanie instalacji oparte jest na selektywnym usuwaniu zanieczyszczeń (tzw. systemy dedykowane). Pozwala to rozwiązać konkretny problem występujący w danym zbiorniku czy rejonie. Złoża żywic jonowymiennych skutecznie absorbują nieorganiczne i organiczne zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, co umożliwia usuwanie zanieczyszczeń trudnych do usunięcia przy wykorzystaniu innych technologii. Po wyczerpaniu zdolności wymiennej złóż jonitowych, są one regenerowane.

Mamy więc możliwość zaoferowania Państwu usług naszej firmy w zakresie rozwiązania problemów związanych z uzdatnianiem wody i poprawą jej jakości bez względu na wielkość zbiornika. Przygotowane przez nas instalacje bazują na zastosowaniu żywic jonowymiennych i umożliwiają selektywne oczyszczania z zanieczyszczeń. Urządzenia, które oferujemy zapewniają kompleksowe rozwiązania problemów. Mogą pracować jako niezależne jednostki, lub jako uzupełniające elementy dla istniejących systemów. Gwarantujemy najwyższą jakość urządzeń i optymalne prowadzenie procesów. Zapewniamy pełną obsługę procesu inwestycyjnego:

  • dobór technologii filtracji
  • przygotowanie projektów
  • dostawę i montaż urządzeń
  • obsługę serwisową
  • dostawę materiałów eksploatacyjnych